Uprzejmie informujemy, że trwa proces rekrutacji uczniów i nauczycieli do projektu „Innowacyjna edukacja dla szkół Gminy Żnin”.

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych 160 uczniów naszej szkoły poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych, doposażenie pracowni przedmiotowych i TIK oraz podwyższenie kompetencji 15 nauczycieli.
Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony:
(http://euroinnowacje.com/…/innowacyjna-edukacja…/rekrutacja/)