Wizyta w SP5 w Żninie  ukraińskich specjalistów ds. oświaty

17 września 2019 roku w naszej szkole gościła delegacja dyrektorów szkół i kierowników wydziałów oświaty z Ukrainy, którzy przyjechali do Polski w ramach wizyty studyjnej realizowanej  przez Fundację Solidarności Międzynarodowej na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Fundacja wspiera reformę oświaty na Ukrainie, której elementem jest decentralizacja i przejęcie zadań oświatowych przez gminy (gromady).

Organizatorzy wizyty zaprosili ukraińskich specjalistów  do Żnina, aby pokazać im gminę posiadającą modelowy system oświaty. Gości przywitał i oprowadził po szkole pan dyrektor Krzysztof Kaczmarek. Po dokonaniu prezentacji placówki odpowiedział na pytania gości, których interesowało m.in. wprowadzanie nowoczesnych technologii do procesu dydaktycznego, wsparcie metodyczne dla nauczycieli i proces ich doskonalenia. Spotkaniu towarzyszyła serdeczna atmosfera.