Pamiętamy o ofiarach wojny

Jak co  roku, nauczyciele historii wspólnie z uczniami swoją obecnością przy pomnikach oraz na uroczystościach patriotycznych uczcili pamięć ofiar drugiej wojny światowej – mieszkańców regionu pałuckiego.

  17 września przy obelisku upamiętniającym Samodzielny Oddział Partyzancki AK obwodu Pałuki 315, spotkali się mieszkańcy powiatu żnińskiego, przedstawiciele szkół, instytucji i samorządów. Wszystkich zaprosiło tam Nadleśnictwo Gołąbki oraz żnińskie koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Wśród delegacji obecna była reprezentacja naszej szkoły, złożona z uczniów klasy 5a Dawida Kasprowskiego, Gabrieli Kryszak i Antoniny Skalskiej  pod opiekę nauczyciela historii p. Dariusza Skalskiego.

Obok udziału w oficjalnych uroczystościach, pamięć tamtych wydarzeń przypominają wizyty uczniów pod żnińskimi pomnikami i grobami.  Każdego roku  uczniowie udają się pod pomniki trzykrotnie – we wrześniu, listopadzie i maju.  Dnia 19 września uczniowie klasy 8b -  Agata Ciechna, Michał Kluczyński i Mikołaj Rzeczkowski pod opieką nauczyciela wos i historii  – p. Marka Wilgórskiego udali się pod pomnik ofiar zbrodni hitlerowskich na tzw. Probostwie - obecnie ulica Mickiewicza przy wyjeździe na Bydgoszcz.