WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW

 


Numer rachunku bankowego na który od  października 2017 roku należy dokonywać wpłat za obiady w Szkole Podstawowej nr 5 w Żninie :


91 8181 0000 0008 0653 2000 0004


Rodzice mogą dokonywać wpłat w formie przelewu elektronicznego lub opłacać gotówką w Banku Spółdzielczym „Pałuki”, nie ponosząc kosztów za przelew.

Poniżej zamieszczamy wzór:

 
 Należy pamiętać, że w miejscu Zleceniodawcy wpisujemy nazwę szkoły (Szkoła Podstawowa nr 5 w Żninie), a w tytule wyszczególniamy imię i nazwisko dziecka oraz wysokość opłaty miesięcznej za obiad.
Rodzice bądź dzieci zobowiązani są w terminie od 5 do 15 każdego miesiąca  odebrać informację u Intendenta o naliczonej opłacie za obiady, oraz dokonywać WPŁAT DO 15 KAŻDEGO MIESIĄCA.

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2020. Szkoła Podstawowa nr 5 w Żninie All Rights Reserved.