Przedmiotowe Ocenianie

                język polski                   matematyka                   chemia

                     biologia                                fizyka                                     geografia

                       przyroda                     informatyka                   język angielski

                    w-f + aneks                                  muzyka + aneks                          technika + aneks

                      plastyka                                       religia                                         edukacja wczesnoszkolna    

                    historia                                         WOS                                            EDB

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2020. Szkoła Podstawowa nr 5 w Żninie All Rights Reserved.