Rada Pedagogiczna

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 5 w Żninie

 

J.POLSKI

Krystyna Barc
Joanna Bauza
Ewa Kujawa
Magdalena Wódczak

 

J.ANGIELSKI

Joanna Felcyn
Agnieszka Rąpała
Joanna Szablewska

 

J.NIEMIECKI

Mirela Rembisz
Magdalena Połowczyk
Aneta Małecka

RELIGIA

Grażyna Szczekot
Beata Wachowska

Bernadeta Kłoniecka

WOS

Marek Wilgórski

HISTORIA

Dariusz Skalski
Marek Wilgórski

PLASTYKA

Jarmużkiewicz Grażyna

MUZYKA

Wysocka Regina

 

MATEMATYKA

Piotr Podlewski
Edyta Purczyńska
Grażyna Sarecka
Agnieszka Skalska
Monika Wesołowska

FIZYKA

Monika Wesołowska

 CHEMIA

Agnieszka Skalska

 BIOLOGIA

Beata Rzepka
Jolanta Woźniak 

GEOGRAFIA

Bernadeta Kłoniecka

 

INFORMATYKA

Jacek Antkowiak
Bernadeta Kłoniecka

Zbigniew Popkowski
Edyta Purczyńska

TECHNIKA

Jacek Antkowiak
Regina Wysocka

 

WYCH. FIZYCZNE

Waldemar Breliński
Robert Krynicki
Sławomir Kujawa
Tomasz Płociński

 
BIBLIOTEKA

Stanisława Tokarz
Anna Mężydło
Ewa Piatek

 ŚWIETLICA

Dariusz Cieślak
Dorota Kaczmarek
Anna Michałowicz

PEDAGOG

Milena Czerwińska
Agnieszka Grzelaczyk

PSYCHOLOG

Agnieszka Grzelaczyk

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Tomasz Woźniak

GDŻwR

Jolanta Woźniak

DORADZTWO ZAWODOWE

Katarzyna Drzewiecka

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

Grażyna Jarmużkiewicz
Regina Wysocka

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Elżbieta Lubik
Anna Głowska
Magdalena Owsianna
Renata Fertykowska
Joanna Nowakowska
Anna Zabłocka

LOGOPEDA

Anna Łukomska- Paszkiet

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Magdalena Wiśniewska
Agnieszka Chareńska