Świetlica szkolna

czynna od poniedziałku do piątku
godz. 6.30-16.30

 

 

1. Celem działalności świetlicy jest:

  • zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej rozwój osobowości poprzez rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności

 2. Do zadań świetlicy należy:

  • zapewnienie uczniom  dojeżdżającym opieki przed i po lekcjach
  • wdrażanie uczniów do pożytecznego spędzania czasu wolnego
  • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego.
  • zapewnienie warunków do odrabiania lekcji, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie  indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce
  • organizowane gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny

 3. Założenia organizacyjne

  • ze świetlicy korzystać mogą uczniowie klas I - VIII klasy szkoły podstawowej
  • opieką wychowawczą zostają objęci uczniowie, skierowani do świetlicy przez dyrektora z powodu nieobecności nauczyciela
  • świetlica dysponuje dwoma salami, które służą do prowadzenia zajęć opiekuńczo- wychowawczych.

 

Organizacja dnia:

-sprawdzenie obecności,
-przydział zastępstw,
-przygotowanie świetlicy do zajęć,
-opieka nad uczniami oczekującymi na lekcje i po lekcjach.

 Realizacja zajęć:

-samodzielna praca uczniów,
-zajęcia na powietrzu,
-prace plastyczne i dekoracyjne,
-odrabianie zadań domowych,
-gra w bilard,
-gry zręcznościowe na konsoli Xbox 360,
-gry planszowe,
-zabawy ruchowe na dywanie,
-gry i zabawy logiczne,
-organizowanie konkursów,
-projekcje filmów
-zabawy relaksacyjne,
-pogadanki i rozmowy tematyczne,
-prelekcje wynikające z planu,
-prace organizacyjne i porządkowe.


 Zobacz galerię


Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2020. Szkoła Podstawowa nr 5 w Żninie All Rights Reserved.